ศรีวิโรจน์ฟาร์ม รับสมัครงาน สัตวบาลส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่ และนักประมงค์ฟาร์มปลา

(1/1)

ujunhong:
บริษัท  ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด และ  บริษัท ขอนแก่นฟิชเชอรี  จำกัด (บริษัทในเครือศรีวิโรจน์)

รับสมัครงานด่วน !!

1.  สัตวบาลส่งเสริม   จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง
- อายุระหว่าง 22 - 28 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (สาขาสัตวศาสตร์)
- ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
- ขยัน อดทน รักงานส่งเสริม
สวัสดิการ

        -  มีเงินเดือนประจำ  /  เบี้ยขยัน

            -   มีบ้านพักฟรี

2. นักประมง  ประจำฟาร์มปลาท่าพระ  จ.ขอนแก่น     จำนวน   2  อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย
- อายุ 22 - 28 ปี
- ปวส. - ปริญญาตรี (สาขาการประมง)
- มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน อดทน รักงานประมง
 

สนใจติดต่อ ได้ที่  ฝ่ายบุคคล

โทร  :  043-221210, 222221  ต่อ  124   หรือมือถือ  086-450-8903

สมัครได้ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ 

เวลา  08.00 - 17.00  น. 

KKT Master:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ