ธนาคารออมสินภาค11จ.ขอนแก่น รับสมัครพนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 อัตรา

(1/1)

KKT Master:
ธนาคารออมสินภาค 11 จังหวัดขอนแก่น  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างต่ออายุจ้างเป็นรายปี รับเพศชาย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ.ม.6 มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และใช้เส้นทางภายในกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี จำนวน 1 อัตรา โดยสำรองไว้ 2 อัตรา ผู้สนใจให้นำหลักฐานที่สำคัญไปยื่นและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ที่หน่วยแผนและพัฒนางานสาขา ธนาคารออมสินภาค 11 ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือสอบถามที่โทรศัพท์หมายเลข 043-241261 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลจาก จุมพล ไทยเสถียร. สวท.ขก.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ